Adres
: Pazarkapı Mah. Islahane Cad. No:39 Ortahisar, 61030 Trabzon
Telefon
: 0 (462) 323 00 82
Faks
: 0 (462) 323 00 84